Projektledning

Ledarskap inom projekt innebär stora utmaningar i förhållande till linjeledarskapet. En viktig skillnad är tidsfaktorn. I ett projekt måste både gruppen och alla deltagare i projektet börja fungera omedelbart. En annan skillnad är att rang och status inte fungerar på samma sätt som i linjen. Inom projektet kan man inte leva på gamla meriter utan man får sin status utifrån vad man presterar inom det aktuella projektet.

En projektledare jobbar ofta med begränsade resurser, både när det gäller pengar och människor. En projektledare jobbar också med "lånad" personal, dvs man har ofta inte fulla chefsbefogenheter. Det finns i regel många intressenter, många kontaktytor och flera lojaliteter.

Projektledarens utmaning är att få in rätt personer och att sedan utöva ett ledarskap där varje individ så fort som möjligt finner sin roll och börjar prestera och där gruppen omedelbart börjar samarbeta.

Vi kan bland annat ge idéer och kunskap om ledarskap och gruppdynamik för att få en fungerande projektgrupp så fort som möjligt.