Affärsutveckling

Är ledningens vision och mål lika med medarbetarnas vardag?
Känner medarbetarna till affärsplanen?
Ledningen ansvarar för skapandet av företagets syfte, mål, värdegrund och strategier. Det är egentligen den lätta biten.
Sedan kommer nästa steg, att få organisationen att verkligen tillämpa affärsplanen i det operativa arbetet.
Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och hur viktigt det är att få hela organisationen med i affärsplanen. Vi hjälper dig att upprätta en affärsplan om Du behöver hjälp med det och vi kan se till att affärsplanen blir ett levande verktyg i din organisation.

Resultatet blir en mer intresserad, delaktig och entusiastisk personal. Det leder till ännu större vinster i form av ökad produktivitet och effektivitet. Det har också visat sig att sjukfrånvaron minskar när varje individ känner att den har ett värde/delaktighet i utvecklingen och en plats i organisationen.