Ledarskap

Ledarskapet är i ständig förändring. Ledarrollen går från kontroll till målförmedling, från övervakning till uppmuntran och stöd, från att vara den som "fixar" allt till att vara informationsförmedlare, från att vara bäst på allt till att underlätta för medarbetare att ta eget ansvar och från att vara auktoritär till att motivera, utveckla, följa upp och återkoppla.

En riktigt bra ledare gör sig själv mer eller mindre överflödig, blir mer en coach och en ledsagare och mentor. Men det finns situationer när ledarskapet kräver handlingskraft, auktoritet och stabilitet och det kan vara svårt att balansera.