Säljträning

Öka din framgång och lönsamhet genom det nya och enkla webbaserade säljträningsverktyget Säljbryggan.
För att bli en skicklig säljare idag krävs det att man vågar titta på sig själv och se vad man behöver utveckla för att nå fram till kunden. Vilka färdigheter behöver jag utveckla för att mitt säljsamtal ska nå framgång?

För att vara en skicklig säljare idag innebär det att man behöver vara duktig på kommunikation. Hur kommunicerar vi med varandra? Varför uppstår missförstånd? Varför har vi så svårt att nå vissa personer och så lätt att nå fram till andra? Hur lyssnar jag? På vilket sätt uttrycker jag mig? Hur kan vi få en god, rak och ärlig kommunikation? Detta är frågor som en säljare bör ställa sig ofta för att bli skicklig i sitt yrkesutövande.

I säljträningen väljer vi ofta att titta både på gruppernas och individernas speciella behov för utveckling. På det sättet får vi den absolut största utväxlingen.


I ett säljträningsprogram går vi genom säljprocessen enligt följande:

Att förstå säljprocessen
- Att förstå processen som hjälper oss fatta strukturerade och faktabaserade beslut till nytta för båda parter.

Att inleda samtal
- Inleda ett säljsamtal klart, konkret och kundorienterat, relationsskapande.

Att ställa "rätt" frågor ställa frågor,
- Både öppna och slutna som gör kunden medveten om behov som kan mötas med era produkter och tjänster.

Att lyssna.
- Konsten att kunna vara tyst och lyssna efter möjligheter och behov på ett intresserat sätt.

Att sälja in/påverka
- Förstå när man skall ge information.
- Konsten att veta när jag ska förklara lösningen så att den lockar och betyder något för kunden.

Att avsluta
- Söka kundens accept på det jag presenterat och kundens åtagande mot nästa steg i processen.
- Avgöra när ett samtal bör ledas till avslut.

Att hantera invändningar
- Förstå invändningen ordentligt innan den hanteras.
- Visa inlevelse för en invändning för att låta kunden förstå att hans eller hennes känslor uppmärksammas.

Tillvägagångssätt.
- Grunden i vår metodik bygger på PSS-Säljträning, vilken vi har rättighet att använda.
- Under utbildningar jobbar vi med rollspel, inspelningar av samtal och övningar som är direkt plockade från säljarens dagliga situation/problemen.


Retorik

Hur uttrycker vi oss?
Hur fångar vi andra människors uppmärksamhet?
Hur driver jag ett samtal åt det håll som jag vill?

Inom retoriken ger vi knep, tips och idéer som hjälper oss att bli tydligare i vår kommunikationsprocess. Vi ger tips som gör att vi vågar mer när vi kommunicerar.

Vi kan titta på ett utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller lönesamtal - vad är mitt ansvar? Hur får jag fram mina budskap?

Vi tittar på det vi kallar "manligt" och "kvinnligt"

"Svåra samtal" har vi ibland och många av oss undviker dem in i det längsta. Men hur kan vi hantera "svåra samtal" så att vi kan gå vidare som friare människor och inte låta saker ligga och "gro".


Vad ska säljträningen leda till?
- Säljaren ska uppleva sig mer professionell och säker.
- Säljaren ska bli bättre på att identifiera och utveckla affärsmöjligheter.
- Säljaren ska bli bättre på att kunna hantera utmanande säljsituationer.
- Säljaren ska nå ökad säljframgång.
- Säljaren ska ha kompetens att göra "merförsäljning" i alla samtal.