Rekrytering

Med det senaste rekryteringsverktyget Harrison Assessments träffar vi rätt vid rekryteringen.
Våra erfarenheter och referenser finns i första hand inom försäljning och alla typer av chefspositioner.

Verktygen som hjälper oss att hitta rätt person vid rekryteringar är: 

Harrison Assessments
ger en mer exakt och detaljerad bild av personen utifrån kombinationen behörighet och lämplighet.
Att välja och vidareutveckla personer för topprestationer är framgångsfaktorer vid all typ av rekrytering och utveckling.

Två frågor som är grundläggande för resultatet i den här processen är:
Är du lämplig? Är du kvalificerad?
- Lämplig -
Kommer personen att motsvara kraven och förväntningarna?
- Kvalificerad -
Kan personen motsvara kraven och förväntningarna?

IPU
IPU Profilanalys
visar en persons grundbeteende, såväl som det anpassade beteendet. Det är viktigt att man ser till både grundbeteendet och det anpassade beteendet för att avgöra hur en person på bästa sätt kan klara av en arbetsuppgift. Det gäller också många gånger att se till att det finns olika personligheter i en grupp som kompletterar varandra.

IPU Drivkraftsanalys tar fram individens drivkrafter och är speciellt användbar vid rekrytering, karriärplanering och omorganisation. Drivkrafterna avslöjar vad som motiverar oss att gå framåt, utvecklas och göra ett ännu bättre jobb. Våra inre drivkrafter är motorn i den dagliga strävan mot olika mål och visioner. Drivkrafterna ger en, medveten och undermedveten, mening åt det vi gör. Det är de som motiverar oss. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis av olika faktorer. Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen.

IPU Attribut Index kartlägger hur vi tänker och värderar oss själva och vår omvärld i olika situationer och hur vi agerar. Dessa mönster är till största delen omedvetna och har tidigare varit svåra att belysa utan djupgående terapi. Med IPU Attribut Index går det att kartlägga vårt nuvarande tankemönster på ett nytt sätt. Med Attribut Index får vi fram en medarbetares olika egenskaper och förmågor . IPU Attribut Index är en fördjupning och ett starkt komplement till ovanstående analyser.