Om oss

Anders Johansson.

Jag började min verksamhet med att utveckla människor i kommunikation och säljteknik, men upptäckte ganska snart att det inte finns "färdiga paketlösningar". Dessa var ofta bra som en grund att stå på, men för att utvecklas fullt ut behövdes en individuell "touch" både utifrån företagets och individens behov. Det krävs en process som ger insikter om individen själv utifrån ett eget ansvar, självkänsla, tillit och inte minst att må bra. Vems är ansvaret?

Jag vill gärna att man tar med glädjen och nyfikenheten i allt det vi gör. Min starkaste drivkraft är att få människor och organisationer att växa både var och en för sig, men också tillsammans.

Jag är utbildad organisationskonsult och psykosyntesterapeut med kompetens inom UGL och THE (The Human Element) - se nedan. Jag har utbildning inom NLP - se nedan, och erfarenhet från coaching och mentorskap. Jag har även en gedigen kunskap inom PSS (Professional Selling Skills)

Tillsammans har vi en bakgrund inom projektledning, affärsutveckling, företagsledning och säljträning/säljledning

Vi har erfarenhet från krishantering och från grupper/individer med kommunikationsproblem och vi har även genomfört mental träning på en hel del ungdomar inom elitidrotten.

I våra utbildningar och vid rekrytering använder vi IPU´s (Institutet för personlig utveckling) olika analyser; Personlighetsanalys, Drivkraftsanalys och Attribut Index. Med dessa redskap får vi fram en god bild av individens beteende, drivkrafter och värderingar. Dessa kan vi använda som diskussionsmateriel, för att se utvecklingspotentialer eller som analysredskap vid rekrytering för att nämna några exempel.

Förutom vår egen kompetens har vi ett nätverk av konsulter som vi tar hjälp av vid behov. Konsulterna vi plockar in när behov uppstår är beteendevetare, psykologer, retoriker, säljare, företagsledare och projektledare.

Vi har vårt kontor i Rönninge med sjön inpå knuten.

THE och UGL
The Human Element (THE) är resultatet av den vidareutveckling som, psykologen och forskaren, Will Schutz gjort av sin välkända FIROT -teori. FIROT -teorin som bland annat ligger till grund för UGL, Sveriges idag mest spridda ledarskapsutbildning. The Human Element är en effektiv metod för utveckling av individer, grupper och organisationer.

THE tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, företag och grupper - för att skapa "Den goda organisationen". THE utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga att hantera konflikter hos individer.

Will Schutz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat.

NLP
Neuro: Nervbanorna i vår hjärna och kropp som vi upplever och tolkar världen genom, dvs våra fem sinnen och hjärna.

Lingvistisk: Språket och grammatiken vi använder när vi kommunicerar och dess effekt på oss själva på både det medvetna och omedvetna planet.

Programmering: Förmågan att uppmärksamma och medvetet förändra både medvetna och omedvetna tanke- och beteendemönster när vi så önskar. Metaforen programmering innebär i detta sammanhang inte att människor är som datorer. Däremot så har vi alla omedvetna "program" som utför den största delen av våra beteenden.

NLP kan tillämpas i så gott som alla områden av mänskligt liv. Att lära sig NLP är att lära sig hur man kan ge sig själv och andra möjligheter att förena medvetna och omedvetna resurser på ett verkningsfullt sätt så att man kan skapa ett bättre liv för sig själv och andra.

Genom att använda NLP kan man hjälpa andra att hjälpa sig själva i så gott som alla situationer där förändringar eftersträvas. Inte bara psykoterapeutiskt utan i våra privatliv, socialt, i undervisning eller i arbetet och i företagsorganisationen.

Vi har ett mångårigt samarbete med ett nätverk av skickliga partners för att kunna säkerställaden kvalitet vi står för.

Referenskunder
Mc Donalds
Länsförsäkringar
Lactalis
Interflora
Ica

Kontakta gärna oss på 
0733-666 990

Mail
anders@kompetensbryggan.se