Personlig utveckling

Vi ser individen som en helhet. Helheten består av kropp, själ, känslor och intellekt. Delarna samspelar intimt. Hur detta samspel fungerar är avgörande för hur individen mår, både psykiskt och fysiskt.

Vi fokuserar på det friska i varje individ, plockar fram möjligheter och styrkor. Individens brister ser vi som en stor utvecklingspotential, liksom problem är ett frö till personlig utveckling och mognad.

Vi uppmuntrar individen till eget ansvar och att verkligen göra de val som är viktiga för individen själv. Det handlar om att skapa en egen handlingsplan för livet.

Genom att prestera och vara duktiga försöker många av oss att bli accepterade och omtyckta av vår omgivning. Men duktigheten ger oss sällan den mänskliga värme och kontakt som vi längtar efter - det gör däremot vår spontanitet och öppenhet.


Grupputveckling

Vi hjälper grupper och individer att utveckla samarbete, rak kommunikation, glädje, medmänsklighet, förståelse för olikheter och viljan till kreativitet, engagemang och nyskapande.

Människan är organisationens viktigaste resurs.

Genom självinsikt och kunskap om gruppen kan vi utvecklas och därmed förebygga att konflikter uppstår.

Vilka människor är det som skall genomföra gruppens mål?
Var ligger den personliga styrkan hos varje individ?
Är ledaren medveten om medarbetarnas olikheter och är medarbetarna medvetna om sina personliga styrkor och svagheter?
Har gruppen ett tydligt ledarskap, finns motivation och delaktighet?
Vilka beteenden har vi i gruppen och hur öppna är vi mot varandra?
Här blir gruppens medlemmar medvetna om den samlade styrkan hos individerna.