Coaching

Definitionen av själva ordet Coaching är "ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus".

Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach är man en ledsagare och hjälper sina medarbetare att själva hitta lösningar.

Tillspetsat kan man säga att en coach inte utvecklar människor, utan "utrustar" dem så att de blir bättre på att utveckla sig själva.

Allt fler inser fördelen med coaching. Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre. Dessutom är det utvecklande för den som är ledare/chef för en grupp att kunna fungera som ledsagare, och hjälpa andra att utvecklas.


Vad är då skillnaden mellan coaching och mentorskap?
Ordet coaching har lite olika innebörd beroende på vem du frågar.

Mentorskap handlar om att två personer möts där en, mentorn, traditionellt är den mer erfarna som delar med sig av sina erfarenheter och råd till adepten. Numera finns det många som lyfter upp att både mentorn och adepten vinner på ett gemensamt erfarenhetsutbyte, så ibland hör man talas om ett så kallat "ömsesidigt mentorskap".

Coaching handlar om att stötta en individ eller en grupp människor att utvecklas och höja prestationen från där de står idag till något mål de har i framtiden. Metoden är att ha ett coachande förhållningssätt. Det utgår från att lösningen finns hos den enskilde individen eller gruppen. Genom att lyssna in, ställa frågor och få individen att själv komma fram till sitt mål och handlingsplan äger individen hela tiden frågan eller problemet.

Den här delen brinner vi för och vi ser det som en stor och underbar utmaning att kunna coacha fram människor till sina egna visioner och mål från den plats de befinner sig för stunden.