Kommunikation

Hur kommunicerar vi med varandra? Varför uppstår missförstånd? Varför har vi så svårt att nå vissa personer och så lätt att nå fram till andra? Hur lyssnar jag? På vilket sätt uttrycker jag mig? Hur kan vi få en god, rak och ärlig kommunikation?

Sinnesstämningar och känslomässiga reaktioner hänger samman med tankar och bilder. De tankar och bilder som ger negativa känslor är ofta ologiska och oförnuftiga. Det gör att vi ibland kommunicerar på ett sätt som inte gynnar och för samtalet framåt.


Det går att ändra attityder och känslor genom att bli medveten om:

- Hur jag tänker?

- Vad som är ”fel” i mitt tänkande?

- Hur jag borde tänka istället?

- Hur jag kan ändra mitt sätt att kommunicera?


Retorik

- Hur uttrycker vi oss? Hur fångar vi andra människors uppmärksamhet? Hur driver jag ett samtal åt det håll som jag vill?

- Inom retoriken ger vi knep, tips och idéer som hjälper oss att bli tydligare i vår kommunikationsprocess. Vi ger tips som gör att vi vågar mer när vi kommunicerar.

- Vi kan titta på ett utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller lönesamtal - vad är mitt ansvar? Hur får jag fram mina budskap?

- "Svåra samtal" har vi ibland och många av oss undviker dem in i det längsta. Men hur kan vi hantera "svåra samtal" så att vi kan gå vidare som friare människor och inte låta saker ligga och "gro".